Tillbehör

Välj ett

gott tillbehör

till din meny.

Vi öppnar i Skellefteå

I maj beräknas den nya restaurangen slå upp sina portar och hälsar gäster välkomna!

Facebook

Besök oss på

Facebook. Gilla vår sida

och läs mer om våra nyheter.

Mobilkund

Vill du ha unika erbjudanden
i din mobil? Då tycker vi att du ska bli medlem som Frasses mobilkund!